Monday 10 Feb Mon 10 Feb
Tuesday 11 Feb Tue 11 Feb
Wednesday 12 Feb Wed 12 Feb
Thursday 13 Feb Thu 13 Feb
Friday 14 Feb Fri 14 Feb
Saturday 15 Feb Sat 15 Feb
Sunday 16 Feb Sun 16 Feb
Reformer Pilates 08:30 - 09:30  
Reformer Pilates 09:30 - 10:30  
Hatha Yoga 09:30 - 10:30  
 
Reformer Pilates 14:00 - 15:00  
Reformer Pilates 15:00 - 16:00  
 
Reformer Pilates 16:00 - 17:00  
Hatha Yoga 16:00 - 17:00 Katy Moltsa 
Reformer Pilates 17:00 - 18:00 Eleni Vergi 
 
Reformer Pilates 18:00 - 19:00 Eleni Vergi 
Reformer Pilates 19:00 - 20:00 Eleni Vergi 
Pilates Mat 19:00 - 20:00  
Reformer Pilates 20:00 - 21:00  
 
Reformer Pilates 08:30 - 09:30  
Reformer Pilates 09:30 - 10:30  
 
Reformer Pilates 10:30 - 11:30  
Reformer Pilates 14:00 - 15:00  
Reformer Pilates 15:00 - 16:00  
Pilates Mat 15:00 - 16:00  
Reformer Pilates 16:00 - 17:00  
 
Reformer Pilates 17:00 - 18:00 Eleni Vergi 
 
 
 
 
Reformer Pilates 20:00 - 21:00  
 
Reformer Pilates 08:30 - 09:30 Eleni Vergi 
Reformer Pilates 09:30 - 10:30 Eleni Vergi 
 
 
Reformer Pilates 14:00 - 15:00 Eleni Vergi 
Power Yoga 15:00 - 16:00  
Reformer Pilates 15:00 - 16:00  
Reformer Pilates 16:00 - 17:00 Eleni Vergi 
Hatha Yoga 16:00 - 17:00 Katy Moltsa 
Reformer Pilates 17:00 - 18:00 Eleni Vergi 
Hatha Yoga 17:30 - 18:30  
 
Reformer Pilates 19:00 - 20:00 Eleni Vergi 
Pilates Mat 19:00 - 20:00  
 
 
Reformer Pilates 08:30 - 09:30  
Reformer Pilates 09:30 - 10:30  
Reformer Pilates 09:30 - 10:30  
 
Reformer Pilates 14:00 - 15:00  
Reformer Pilates 15:00 - 16:00  
Pilates Mat 15:00 - 16:00  
 
 
Reformer Pilates 17:00 - 18:00  
 
 
Reformer Pilates 19:00 - 20:00 Eleni Vergi 
 
Reformer Pilates 20:00 - 21:00  
 
Reformer Pilates 08:30 - 09:30  
Reformer Pilates 09:30 - 10:30  
Hatha Yoga 09:30 - 10:30 Katy Moltsa 
 
Reformer Pilates 14:00 - 15:00  
Reformer Pilates 15:00 - 16:00  
 
Reformer Pilates 16:00 - 17:00  
 
 
 
 
Reformer Pilates 19:00 - 20:00  
Pilates Mat 19:00 - 20:00  
Reformer Pilates 20:00 - 21:00 Eleni Vergi 
yin yoga 20:00 - 21:00 Katy Moltsa