Monday 17 Feb Mon 17 Feb
Tuesday 18 Feb Tue 18 Feb
Wednesday 19 Feb Wed 19 Feb
Thursday 20 Feb Thu 20 Feb
Friday 21 Feb Fri 21 Feb
Saturday 22 Feb Sat 22 Feb
Sunday 23 Feb Sun 23 Feb
 
 
Reformer Pilates 08:30 - 09:30  
Reformer Pilates 09:30 - 10:30  
Hatha Yoga 09:30 - 10:30  
 
Reformer Pilates 14:00 - 15:00  
Reformer Pilates 15:00 - 16:00  
 
Reformer Pilates 16:00 - 17:00  
Hatha Yoga 16:00 - 17:00 Katy Moltsa 
 
Reformer Pilates 17:00 - 18:00 Eleni Vergi 
 
 
Reformer Pilates 19:00 - 20:00 Eleni Vergi 
Pilates Mat 19:00 - 20:00  
Reformer Pilates 20:00 - 21:00  
 
 
Reformer Pilates 08:00 - 09:00 Eleni Vergi 
Reformer Pilates 08:30 - 09:30  
Reformer Pilates 09:30 - 10:30  
 
Reformer Pilates 10:30 - 11:30  
Reformer Pilates 14:00 - 15:00  
Reformer Pilates 15:00 - 16:00  
Pilates Mat 15:00 - 16:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 
Reformer Pilates 16:00 - 17:00  
 
 
Reformer Pilates 17:00 - 18:00 Eleni Vergi 
 
 
 
 
Reformer Pilates 20:00 - 21:00  
 
Reformer Pilates 04:00 - 05:00  
 
Reformer Pilates 08:30 - 09:30  
Reformer Pilates 09:30 - 10:30  
 
 
 
Reformer Pilates 15:00 - 16:00  
 
Reformer Pilates 16:00 - 17:00  
Wunda Chair pilates 16:00 - 17:00  
Hatha Yoga 16:00 - 17:00 Katy Moltsa 
 
Reformer Pilates 17:30 - 18:00  
Reformer Pilates 18:00 - 19:00 Eleni Vergi 
Reformer Pilates 19:00 - 20:00 Eleni Vergi 
Pilates Mat 19:00 - 20:00  
Reformer Pilates 20:00 - 21:00 Eleni Vergi 
 
 
 
Reformer Pilates 08:30 - 09:30  
Reformer Pilates 09:30 - 10:30 ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΦΑΚΟΥ 
 
Reformer Pilates 10:30 - 11:30  
Reformer Pilates 14:00 - 15:00  
Reformer Pilates 15:00 - 16:00  
Pilates Mat 15:00 - 16:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 
Reformer Pilates 16:00 - 17:00  
 
 
Reformer Pilates 17:00 - 18:00  
 
 
 
 
 
 
 
 
Reformer Pilates 08:30 - 09:30 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 
Reformer Pilates 09:30 - 10:30  
Hatha Yoga 09:30 - 10:30 Katy Moltsa 
 
Reformer Pilates 14:00 - 15:00  
Power Yoga 15:00 - 16:00  
Reformer Pilates 15:00 - 16:00  
Reformer Pilates 16:00 - 17:00  
 
 
 
 
Reformer Pilates 18:00 - 19:00  
Reformer Pilates 19:00 - 20:00  
Pilates Mat 19:00 - 20:00  
Reformer Pilates 20:00 - 21:00 Eleni Vergi 
yin yoga 20:00 - 21:00 Katy Moltsa