Monday 20 Aug Mon 20 Aug
Tuesday 21 Aug Tue 21 Aug
Wednesday 22 Aug Wed 22 Aug
Thursday 23 Aug Thu 23 Aug
Friday 24 Aug Fri 24 Aug
Saturday 25 Aug Sat 25 Aug
Sunday 26 Aug Sun 26 Aug
Body Bars 09:30 - 10:30 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ 
 
Abs & Hips 15:00 - 16:00 Anna Maria Lampiri 
 
BODY SCULPT 19:00 - 20:00 Eleni Koulouri 
Pilates 20:00 - 21:00 Eleni Koulouri 
TABATA 09:30 - 10:30 Christos Gerochristos 
 
Pilates 15:00 - 16:00 Eleni Koulouri 
Mixed 18:00 - 19:00 Eleni Vergi 
Yoga 19:00 - 20:00 Katy Moltsa 
 
Abs & Hips 09:30 - 10:30 Anna Maria Lampiri 
 
BODY SCULPT 15:00 - 16:00 Anna Maria Lampiri 
 
FitBall 19:00 - 20:00  
Pilates 20:00 - 21:00  
 
 
Body Bars 15:00 - 16:00 Thodoris Doukas 
BODY SCULPT 18:00 - 19:00 Eleni Koulouri 
Yoga 19:00 - 20:00 Katy Moltsa 
 
Body Bars 09:30 - 10:30 Christos Gerochristos 
 
Pilates 15:00 - 16:00 Eleni Koulouri 
 
 
 
 
Body Control 10:00 - 11:30 Eleni Vergi 
 
 
Abs & Hips 19:00 - 20:00