Monday 20 Aug Mon 20 Aug
Tuesday 21 Aug Tue 21 Aug
Wednesday 22 Aug Wed 22 Aug
Thursday 23 Aug Thu 23 Aug
Friday 24 Aug Fri 24 Aug
Saturday 25 Aug Sat 25 Aug
Sunday 26 Aug Sun 26 Aug
CROSS CAGE 08:30 - 09:30 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ 
TRX 12:00 - 12:45 Thodoris Doukas 
TRX 16:00 - 16:45 Thodoris Doukas 
CROSS CAGE 19:00 - 20:00 Christos Gerochristos 
 
 
CROSS CAGE 21:00 - 22:00 Christos Gerochristos 
 
 
 
TRX 16:00 - 16:45 Christos Gerochristos 
CROSS CAGE 19:00 - 20:00 Thodoris Doukas 
 
TRX 20:15 - 21:00 Thodoris Doukas 
 
CROSS CAGE 21:15 - 22:15 Thodoris Doukas 
 
TRX 12:00 - 12:45 Thodoris Doukas 
TRX 16:00 - 16:45 Thodoris Doukas 
CROSS CAGE 19:00 - 20:00  
 
 
CROSS CAGE 21:00 - 22:00 Christos Gerochristos 
 
 
 
TRX 16:00 - 16:45 Christos Gerochristos 
 
CROSS CAGE 20:00 - 21:00 Thodoris Doukas 
 
 
CROSS CAGE 21:15 - 22:15 Thodoris Doukas 
TRX 08:30 - 09:30 Christos Gerochristos 
CROSS CAGE 12:00 - 12:45 Thodoris Doukas 
TRX 16:00 - 16:45 Thodoris Doukas 
CROSS CAGE 19:00 - 20:00 Christos Gerochristos 
 
TRX 20:15 - 21:00 Christos Gerochristos 
 
CROSS CAGE 21:15 - 22:15  
 
 
 
 
 
TRX 20:15 - 21:00 Thodoris Doukas