Monday 12 Feb Mon 12 Feb
Tuesday 13 Feb Tue 13 Feb
Wednesday 14 Feb Wed 14 Feb
Thursday 15 Feb Thu 15 Feb
Friday 16 Feb Fri 16 Feb
Saturday 17 Feb Sat 17 Feb
Sunday 18 Feb Sun 18 Feb
Reformer Pilates 08:30 - 09:30  
Reformer Pilates 09:30 - 10:30  
Reformer Pilates 14:00 - 15:00  
Reformer Pilates 15:00 - 16:00  
 
Reformer Pilates 16:00 - 17:00  
Reformer Pilates 17:00 - 18:00  
Reformer Pilates 18:00 - 19:00  
Pilates Mat 18:00 - 19:00  
Reformer Pilates 19:00 - 20:00 Eleni Vergi 
 
 
 
Reformer Pilates 14:00 - 15:00  
Reformer Pilates 15:00 - 16:00  
Pilates Mat 15:00 - 16:00  
Reformer Pilates 16:00 - 17:00  
Reformer Pilates 17:00 - 18:00  
Reformer Pilates 18:00 - 19:00  
 
 
 
Reformer Pilates 08:30 - 09:30 Eleni Vergi 
 
Reformer Pilates 14:00 - 15:00  
Reformer Pilates 15:00 - 16:00  
 
Reformer Pilates 16:00 - 17:00  
Reformer Pilates 17:00 - 18:00  
Reformer Pilates 18:00 - 19:00  
 
Reformer Pilates 19:00 - 20:00 Eleni Vergi 
 
Reformer Pilates 08:30 - 09:30 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 
 
Reformer Pilates 14:00 - 15:00  
Reformer Pilates 15:00 - 16:00  
Pilates Mat 15:00 - 16:00  
Reformer Pilates 16:00 - 17:00  
Reformer Pilates 17:00 - 18:00  
Reformer Pilates 18:00 - 19:00  
 
 
 
Reformer Pilates 08:30 - 09:30 Eleni Koulouri 
Reformer Pilates 09:30 - 10:30 Eleni Koulouri 
Reformer Pilates 14:00 - 15:00  
 
 
 
 
 
 
Reformer Pilates 19:00 - 20:00 Eleni Vergi 
Reformer Pilates 20:00 - 21:00 Eleni Vergi