Monday 20 Aug Mon 20 Aug
Tuesday 21 Aug Tue 21 Aug
Wednesday 22 Aug Wed 22 Aug
Thursday 23 Aug Thu 23 Aug
Friday 24 Aug Fri 24 Aug
Saturday 25 Aug Sat 25 Aug
Sunday 26 Aug Sun 26 Aug
Reformer Pilates 08:30 - 09:30  
Reformer Pilates 09:30 - 10:30  
Reformer Pilates 10:30 - 11:30 Eleni Vergi 
Reformer Pilates 14:00 - 15:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 
Reformer Pilates 15:00 - 16:00  
 
 
 
Reformer Pilates 18:00 - 19:00  
 
Reformer Pilates 19:00 - 20:00 Eleni Vergi 
 
 
 
 
Reformer Pilates 14:00 - 15:00  
Reformer Pilates 15:00 - 16:00  
Pilates Mat 15:00 - 16:00  
Reformer Pilates 16:00 - 17:00  
Reformer Pilates 17:00 - 18:00  
 
 
 
 
Reformer Pilates 08:30 - 09:30  
Reformer Pilates 09:30 - 10:30  
Reformer Pilates 10:30 - 11:30 Eleni Vergi 
 
Reformer Pilates 15:00 - 16:00  
 
Reformer Pilates 16:00 - 17:00  
Reformer Pilates 17:00 - 18:00  
Reformer Pilates 18:00 - 19:00 Eleni Vergi 
Pilates Mat 18:00 - 19:00  
Reformer Pilates 19:00 - 20:00 Eleni Vergi 
Reformer Pilates 20:00 - 21:00 Eleni Vergi 
Reformer Pilates 08:30 - 09:30  
Reformer Pilates 09:30 - 10:30 Eleni Vergi 
 
Reformer Pilates 14:00 - 15:00  
Reformer Pilates 15:00 - 16:00  
Pilates Mat 15:00 - 16:00  
Reformer Pilates 16:00 - 17:00  
Reformer Pilates 17:00 - 18:00  
Reformer Pilates 18:00 - 19:00  
 
 
 
Reformer Pilates 08:30 - 09:30  
Reformer Pilates 09:30 - 10:30 Eleni Vergi 
 
Reformer Pilates 14:00 - 15:00  
Reformer Pilates 15:00 - 16:00  
 
Reformer Pilates 16:00 - 17:00  
Reformer Pilates 17:00 - 18:00  
Reformer Pilates 18:00 - 19:00  
Pilates Mat 18:00 - 19:00  
Reformer Pilates 19:00 - 20:00 Eleni Vergi 
Reformer Pilates 20:00 - 21:00 Eleni Vergi