Monday 03 Aug Mon 03 Aug
Tuesday 04 Aug Tue 04 Aug
Wednesday 05 Aug Wed 05 Aug
Thursday 06 Aug Thu 06 Aug
Friday 07 Aug Fri 07 Aug
Saturday 08 Aug Sat 08 Aug
Sunday 09 Aug Sun 09 Aug
 
Reformer Pilates 08:30 - 09:30 Eleni Vergi 
 
Reformer Pilates 09:30 - 10:30 Eleni Vergi 
 
Reformer Pilates 10:15 - 11:15 Eleni Vergi 
 
 
 
 
 
Reformer Pilates 15:00 - 16:00  
Pilates Mat 15:00 - 16:00  
 
 
 
Reformer Pilates 16:15 - 17:15  
 
 
Reformer Pilates 20:00 - 21:00  
Reformer Pilates 07:50 - 09:00 Eleni Vergi 
 
 
 
 
 
Reformer Pilates 10:30 - 11:30  
Reformer Pilates 10:40 - 11:40 Eleni Vergi 
 
 
Reformer Pilates 14:00 - 15:00  
Reformer Pilates 15:00 - 16:00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reformer Pilates 08:45 - 09:45 Eleni Vergi 
 
Reformer Pilates 10:00 - 11:00 Eleni Vergi 
 
 
 
 
 
 
Reformer Pilates 15:00 - 16:00  
 
 
 
Reformer Pilates 16:10 - 17:10 Eleni Vergi 
 
 
Reformer Pilates 19:00 - 20:00 Eleni Vergi 
 
Reformer Pilates 07:50 - 09:00  
 
 
Reformer Pilates 09:30 - 10:30  
 
 
 
 
Reformer Pilates 13:00 - 14:00 Eleni Vergi 
Reformer Pilates 13:15 - 14:00 Eleni Vergi 
Reformer Pilates 14:00 - 15:00  
Reformer Pilates 15:00 - 16:00  
Pilates Mat 15:00 - 16:00  
Reformer Pilates 16:00 - 17:00 Eleni Vergi 
Reformer Pilates 16:00 - 17:00  
 
Reformer Pilates 16:15 - 17:15 Eleni Vergi 
Reformer Pilates 17:00 - 18:00  
 
Reformer Pilates 20:00 - 21:00  
Reformer Pilates 07:50 - 08:50  
 
 
Reformer Pilates 09:30 - 10:30 Eleni Vergi 
 
 
 
 
 
 
Reformer Pilates 14:00 - 15:00  
Power Yoga 15:00 - 16:00  
Wunda Chair pilates 15:00 - 16:00 Eleni Vergi 
 
 
 
 
 
Reformer Pilates 19:00 - 20:00